despatx  /

Despatx arquitectura, barri de Sarrià (Barcelona)


JORDI PI i MARTÍNEZ

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

20 anys d'exercici professional


Equip de col·laboradors (arquitectes, aparelladors, enginyers, interioristes) escalable en funció de les necessitats de cada encàrrec.


Projectes, direccions d'obra, càlculs estructures, inspeccions tècniques edificis (ITE), peritatges