estructures  /

CÀLCUL I RECÀLCUL D'ESTRUCTURES

- Estructures de formigó i metàl·liques.

- Obra nova, reformes, reparacions.


TIPOLOGIES REALITZADES

- Edificis plurifamiliars

- Habitatges unifamiliars

- Edificis escolars

- Edificis administratius

- Edificis industrials

- Edificis culturals

- Murs contenció de terres

- Dipòsits