peritatges  /

DICTAMENS TÈCNICS I PERITATGES JUDICIALS

- Lessions aparegudes o produïdes als edificis

- Humitats a l'interior dels edificis

- Obres inacabades o mal executades

- Danys a fonamentació i estructura

- Danys a façanes, coberta, parets i divisions


INSPECCIONS TÈCNIQUES D'EDIFICIS (ITE)

- Inspecció edifici i redacció informe tècnic

- Sol·licitud de Certificat d'Aptitud de l'edificiPER A QUI TREBALLEM

- Particulars

- Empreses

- Comunitats de propietaris

- Administració pública