peritatges  /

TIPUS DE FEINES REALITZADES

- Dictamens tècnics i peritatges sobre danys en edificis, humitats, obres inacabades, solucions estructurals o constructives problemàtiques.

- Inspecció tècnica de l'edifici (ITE).

 

 

PER A QUI TREBALLEM

- Particulars

- Empreses

- Comunitats de propietaris

- Administració pública